COMPTABILITAT

 

    En dependència directa del director Financer i del gerent del grup.

 

Requisits

  • Grau en Administració i Direcció d'Empreses o formació en Administració i Comptabilitat.

  • Experiència en treballs comptables i departaments financers.

  • Idiomes: Català, castellà i anglès (imprescindibles).

  • Bon nivell d'informàtica: Microsoft Office, bases de dades, excel, programari de comptabilitat.

  • Habilitats per a treballar en equip i actitud flexible.

 

Funcions

Suport puntual a gestió hotelera. Introducció de reserves. • Realització i supervisió de tancaments comptables • Execució de pagaments i cobraments •

Control de tresoreria • Gestions amb entitats financeres • Reporting financer • Suport en la realització de pressupostos •

Gestió de remeses bancàries i pagament a proveïdors • Introducció d'assentaments comptables • Conciliacions bancàries •

Facturació i tancaments fiscals • Anàlisi comptable • Elaboració i revisió de factures • Confecció d'impostos • Tramitació de subvencions

 

                                               FORMULARI DE SOL..LICITUD