CAMBER DE PIS

Serà el / la encarregat / a de realitzar la neteja diària i la posada a punt de les habitacions i de les zones comunes de l'hotel, passadissos,

escales, salons, banys, recepció, vetllant pel bon estat de les instal·lacions i el mobiliari, d'acord amb les directrius de la Governanta o del / la director / a de l'Hotel

Requisits

  • Experiència en hotels o similar

  • Bona presència

  • Disponibilitat, predisposició

  • Educació, responsabilitat

 

Funcions

  • Netejar i mantenir en perfecte estat i ordre les habitacions, zones comunes i dependències

  • Comprovar l'estat de les habitacions, llums, aixetes, etc ,.

  • Comunicar qualsevol incidència

  • Recollir i emmagatzemar objectes oblidats

  • Retirar safates (Room service) d'habitacions

  • Informar de qualsevol petició de client

 

                                                          FORMULARI DE SOL·LICITUD