MANTENIMENT

Requisits

 

 • Formació i experiència en lampisteria

 • Formació i experiència en manteniment d'edificis i infraestructures.

 • Coneixements avançats en àrees com climatització, aire condicionat, instal·lacions elèctriques i normes de seguretat.

 • Habilitat en la realització de les proves de dispositius i de diagnòstic. Interpretació d'esquemes.

 • Coneixement i compliment de les normatives aplicables.

 • Capacitat per prioritzar tasques

 • Tracte familiar i amable

 • Habilitats per treballar en equip i actitud flexible

 • Responsabilitat

Funcions​​

 • Identificació de les causes possibles de qualsevol disfunció o mal funcionament en els equips d'aire condicionat, climatització

 • Coordinació amb proveïdors externs

 • Revisió i reparació dels equips existents a l'empresa i control dels registres de manteniment i gestió.

 • Manteniment i registre dels subministraments per a atendre eficaçment les reparacions més comunes.

 • Control de tots els procediments per assegurar el compliment de totes les normatives vigents en matèria de seguretat i funcionament de diferents equips.

                                                                                                                                          Et volem conèixer!

 

FORMULARI DE SOL.LICITUD